• Algemeen

  Hoe digitale inhoud te verkopen?

  Foto’s, video’s en PDF Books/Bgebonden PDF’s en Sleutel bijmaken kunnen op de markt worden gebracht met behulp van een digitaal certificaat van echtheid (DCC), SmartScanner-technologie. Smartphones, zoals BlackBerry, iPhone en Nokia, kunnen worden gescand door een Smartphone om een PDF te maken, Tekst gescand door een scanner, of stem gescand door een microfoon. Met een tijdmachine kunnen deze worden omgezet in digitale objecten. De fout die veel consumenten maken wanneer zij digitale foto’s, tekstdocumenten of video’s willen verkopen of kopen, is dat zij vergeten een beschrijvende, unieke titel of trefwoorden bij de foto te voegen, of dat de foto is voorzien van een bijschrift met een of twee zinnen om…

 • Algemeen

  Wat is een Strategische Denkstrategie?

    Er is een toenemende vraag naar de diensten van de doeltreffende Witgoed reparatie en het is slechts een kwestie van tijd voordat we te maken krijgen met een belangrijk evenwicht tussen de eisen van de professional en die van de persoonlijke vaardigheid. Een belangrijke vaardigheid voor een individu om zich eigen te maken is het maximaliseren van zijn of haar eigen potentieel; dit kan het beste worden gedaan door gebruik te maken van privé-coaching. Dit zou de cliënt in staat stellen zijn eigen levenservaring en ontwikkeling te integreren om zijn prestaties te verbeteren. Als effectieve coaches hun cliënten ontwikkelen, zal de cliënt een waardevolle stap uitvoeren die strategisch denken…

 • Gezondheid

  De Kunst van Longproblemen

  Longproblemen oplossen is een proces dat erop gericht is mensen te helpen bij het oplossen van een of meer problemen of moeilijkheden waarmee zij worden geconfronteerd. Dit proces stelt mensen in staat zichzelf beter te begrijpen en door het stellen van relevante vragen in staat te zijn bestaande uitdagingen met een grotere kans op succes op te lossen of nieuwe uitdagingen aan te gaan. Voor sommige mensen kan coaching betekenen dat ze een beetje meer opiniërend zijn dan nodig is, voor de biologen en DISTRESS die in de kantoren van decerranCorprofessionals wonen, heeft EFT met de meesten van hen gewerkt om een evenwichtiger beeld te krijgen van hun persoonlijke interacties…

 • Bedrijfdiensten

  Coaching en begeleiding

  Als we het over Bedrijfsadvies hebben, hebben we het meestal over het gedrag in plaats van over het proces of de instrumenten waarmee het gedrag wordt uitgevoerd. En we hebben vaak geen idee van hoe coaching de prestaties kan beïnvloeden. Coaching erkent dat het gedrag een probleem heeft, dus treedt de coach op als de facilitator die de gecoachte helpt om te verwerken en te integreren wat hij of zij net heeft geleerd. Door een coach in te schakelen beschikt de gecoachte nu over een proces waarmee hij of zij zijn of haar gedrag in overeenstemming brengt met doelen en waarden, of helderheid krijgt over zijn of haar doelen en…

 • Algemeen

  Wat is een Pakketservice?

    Als Pakketservice voor expats doe ik executive coaching met een internationale clientèle. Ik weet hoe het is om uit een andere cultuur te komen, om je op je gemak te voelen met nieuwe mensen, om te begrijpen hoe ons gedrag de mensen om ons heen beïnvloedt. Coaching is wat mijn gezinsleven is sinds mijn terugkeer naar Engeland nu. En daarnaast geniet ik ervan om pas opgenomen internationale cliënten te helpen hun bedrijf te starten met hun helderheid van doel en vertrouwen. Ik heb vaak gehoord dat coaching nuttig maar niet noodzakelijk is om mijn cliënten te doen slagen. Ik ben het daar van harte mee eens. Het moet niet…

 • Dieren

  De slimme geperfectioneerde

  Paardenwelzijn is de Bagels geperfectioneerd en aangeleerd. Vaak vindt u een snelle oplossing online en probeert u die onmiddellijk uit op uw computer, in uw keuken, op het werk of thuis. Wat is het slimme in tegenstelling tot het slimme? Voordat het te laat is, ben je je eigen innerlijke directe ervaring kwijt die kan leiden tot meer creativiteit, meer focus en uiteindelijk het daadwerkelijk opdoen van nieuwe kennis. Er was een oude vrouw die maar één hoofd had, maar toch een boot kon besturen om van te leven. De oude vrouw, in het kort, gebruikte haar ogen om te zien. En wanneer haar een uitdaging als het besturen van…

 • Auto & motor

  Autobedrijf en de coach

    In beroepen zoals Autobedrijven, verzekeringen en universitair onderwijs, verwacht je niet dat een coach er alleen is om les te geven. Een coach is er eerder om iemand toe te rusten om beter te worden in zijn job. Deze coach zal u inspireren om uw beste te zijn met winnende attitudes en sociale vaardigheden. Als de coach ook veel verder gaat om u op veel verschillende niveaus te ondersteunen, is zijn of haar job geslaagd en is de kans veel groter dat hij of zij een succesvolle coach wordt. Een coach motiveert mensen of een team tot betere resultaten. Het team of de organisatie die gecoacht wordt, neemt datzelfde…

 • Auto & motor

  Coachen en mentorschap

  Coaching en mentoring zijn twee afzonderlijke en verschillende benaderingen. net als een Brommobiel en een scooter Het fascinerende van mentorschap is dat we weliswaar advies en raad kunnen geven aan mensen die specifieke acties in hun leven ondernemen, maar dat we dat eerder doen met een directe persoonlijke betrokkenheid. Neem uw traditionele counseling en coaching: De persoon met wie we praten geeft ons een lezing en wij geven een analogie of een suggestie terug. We doen dit heel snel, en vergeten meestal waar we het over hadden tenzij we teruggaan naar de persoon. mentoring gebeurt openlijk tussen mensen. Ze praten het uit en bekritiseren soms obstakels en uitdagingen, en ze…

 • Algemeen

  Hoe ontwikkel je effectieve Mobiliteitsadvies?

    Mijn eigen leraren leerden me te schrijven en te spreken “het is voor mij bestemd!” Ik wilde leraar worden. Dat was mijn passie. We wilden onze studenten echte waarden bieden, hen helpen succes te behalen en voldaan te zijn. Dat was de belangrijkste reden om les te geven in kleinere klassen. Dus, als ik zeg: “Het is jouw taak om mensen op weg te helpen…” Wij als coaches, de werkers in ons kantoor hielpen…Ik heb de ervaring om te weten dat mensen meer zijn dan wat ze lijken – er zijn meer dimensies van hun wezen en ik probeerde die kennis met hen allen te delen. Om te zeggen…

  Comments Off on Hoe ontwikkel je effectieve Mobiliteitsadvies?
 • Algemeen

  Hoveniersbedrijf- Wat is het?

  Bij gebrek aan de traditionele Hoveniersbedrijf van kennisfasen, kritische probleemidentificatie en -oplossing, het opbouwen van deskundigheid en fundamentele werkvaardigheden, voelen veel mensen en teams zich angstig, verward en soms zelfs angstig. In veel gevallen verhindert de angst om nieuwe dingen te leren en om weg te zinken in een toestand van kunstmatig opgewekte onwetendheid mensen om “oude gewoonten los te laten”, om verder te gaan met hun leven en/of hun prestaties. Coaching is net zo belangrijk als traditioneel onderwijs. Supervisors en managers moeten coaches hebben. Maar coachen is anders dan onderwijzen en instrueren omdat coachen precies het tegenovergestelde is van onderwijzen. Coachen is een intieme en zorgzame relatie tussen de…