beauty

  • beauty

    Wat is een dode?

              Een dode is een natuurlijk persoon die een natuurlijke dood is gestorven. 1 De term lichaam wordt niet gebruikt in juridische of wetenschappelijke termen, maar is van toepassing op de term die algemeen aanvaard is als de beschrijving van het leven in het algemeen. 2 Merk op dat het begrip levend persoon vaak wordt gebruikt om te verwijzen naar een niet-natuurlijk persoon die niet dood is maar een tijdelijke afwezigheid van het leven heeft ondergaan. Een persoon kan helemaal niet zijn gestorven en het kan lijken alsof hij is gestorven. Een voorbeeld is de markies van luiers die in 1581 werd gestenigd door zijn op…