Auto & motor

De Kunst van het dropshippen

Geld verdienen met dropshippen

 

Wat bedoelen we met Geld verdienen met dropshippen? De volgende definitie uit “Coaching: Mijn ervaring om mensen te helpen, hen in staat te stellen het doel van hun leven te levenMeer en meer zie je elke dag in de sport en steeds meer in het leven:

Het is “De kunst van het mogelijke,”

De uitdrukking, “iemand coachen” komt van coachable (we zien een wachtwoord van coaches als Automatic Signals).

Het omvat vele soorten coaching, waaronder mentorschap, lesgeven, begeleiding en aanmoediging, groepswerk, persoonlijke coaching (een ontmoeting die je coacht met twee tot vijf mensen tegelijk met of via de telefoon, of in persoon), en teambuilding (opgevat als “het coachen van verschillende mensen, teamleden”, zodat de teamleden eigenaar zijn van hun eigen uitdagingen en eigenaarschap nemen over hun antwoord).

Het wordt ervaren als zowel raadgevend als aanmoedigend, kennis en wijsheid, het uit je comfortzone duwen en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Het impliceert een delen van wijsheid, vaardigheden en resultaten, plezier en een gevoel van “vriendelijkheid”, en de relatie tussen iemand die gecoacht wordt en op een tegengestelde schaal of zo.

De Charters of Coaching geven de volgende definitie van coaching:-

“Coaching is een coachend partnerschap… het doel is altijd te helpen groeien”.

Een coachingsrelatie is een partnerschap tussen twee of meer mensen die elkaar feedback, invloed en begeleiding geven voor elkaars ontwikkeling en groei.

Het is een empowerende en ondersteunende relatie die bedoeld is om de coachee effectiever en succesvoller te maken in zijn/haar leven of werk.

Begrip van het proces van coaching, hoe coaching verschilt van andere therapeutische of onderwijstechnieken, begrip van de rol van coaching op de werkplek, en het hebben van instrumenten voor coaching is gelijk aan het werken met een life coach, die ook een ervaren professionele life coach is.

De steun van een goede coach wordt ervaren als een onpartijdige, niet-oordelende en ondersteunende “Jij weet het het beste” aanwezigheid in het leven van de cliënt.

“Het is niet mijn werk” is een van de eerste dingen die een goede levenscoach tegen een cliënt zal zeggen als hij terugdenkt aan een context van een sollicitatiegesprek, maar het “Het is wel het werk van mijn cliënt” is vaak de bouwsteen voor de coachingsrelatie.

Een goede levenscoach:

Ik heb gewerkt met tientallen nationale en internationale organisaties, bedrijfsleiders, sporters, managers en executive coaches, en individuen opgeleid in andere life coaching methodologieën. Van bedrijfsleiders tot tieners, van professionals in de sport tot alleenstaanden die een vervuld en authentiek leven leiden. Mijn ervaring en referentie-onderzoek leidde me tot het definiëren van de vijf elementen die je moet kennen en gebruiken om een succesvolle coach te worden:

1. Intuïtie is mijn belangrijkste instrument.

2. Ervaring met succes in het leven, evenals mijn eigen leven in de context van de coachingrelatie, creëert een krachtige basis van waaruit ik met cliënten kan werken.

3. Het vermogen om de innerlijke wereld van mijn cliënt te zien en te begrijpen en de relatie tussen mensen en hoe zij zich tot elkaar verhouden.

4. Het vermogen, de ervaring en de opleiding om op passende wijze met gevoelens om te gaan en deze op constructieve wijze te hanteren.

5. Een zakelijke of professionele achtergrond die waarde creëert voor de cliënt.

Een goede levenscoach weet:

o Hoe te luisteren op een manier die het model van de wereld van de cliënt oproept en iemand helpt gehoord en begrepen te worden.

o Hoe help je iemand om één van de drie actieve keuzes te maken in elke luistersituatie die helpen om gedachten en gevoelens te veranderen.

o Hoe weet je wat je moet doen op een moeilijk moment en hoe help je de cliënt een keuze te maken.

o Hoe richting te geven maar onzichtbaar te blijven op een empowerende manier die de cliënt helpt om zelfbewuste keuzes te maken.

Een coach kan nooit goed gedacht zijn voor de coach

Een levenscoach bestaat uit vele dingen, in wezen bestaat een coach uit een groep mensen met een collectieve levensvisie op de wereld. Uiteindelijk heeft ook iedereen zijn eigen levensreis te volgen op zijn of haar eigen manier, en hoe gemakkelijk we ons allemaal aanpassen, veranderen en groeien staat in het middelpunt van het groepsleven. Het is alsof we allemaal lid zijn van een beweging.

Waarom huren we dan een levenscoach in?

Voor de meesten van ons is coaching een relatief nieuwe discipline. Voor meer en de mensen die we hebben leren kennen is het waarschijnlijk de norm geweest. Velen van ons hebben geleerd de dingen methodisch aan te pakken door enkele maanden of jaren in de praktijk te investeren en te begrijpen voordat we dezelfde uitdagingen weer aangaan. De verklaring is dat we, naarmate we groeien en een bepaald begripsniveau hebben bereikt, vaak steun nodig hebben die niet in de plaatselijke sportschool te vinden is. Deze steun kan eigenlijk afkomstig zijn van:

o Een second opinion van je echtgenoot, huisarts of manero Zoek het uit bij iemand die we respecteren.

Lees meer

Dropship

Dropship coaching