Algemeen

Leiderschap

Zolderisolatie

Laten we eerst nagaan hoe Zolderisolatie normaal is en hoe het gewoonlijk begint, wat als leidraad kan dienen voor de effectieve aanpak van coaching. De gemiddelde coachdialoog kan worden omschreven als een gesprek dat een paar doelstellingen heeft. Het is typisch”:

“De focus van het coaching gesprek ligt op sterke punten en waarden”;

“De nadruk ligt op actie ondernemen om positieve doelen te bereiken”;

“Het doel van de coaching is om goede coaching te leren die positieve resultaten oplevert en om te groeien van de ervaring”.

Het coachingsproces bij individuen meestal:

“De belangrijkste taak van de coach in een coachingsgesprek is om het onbegrensde potentieel van de cliënt te leren kennen”;

“Het belangrijkste doel van de coach is om de cliënt vol vertrouwen naar zijn doelen te leiden”;

“…het oordeel terugtrekken en zich aansluiten bij de factoren die even goed zijn voor de cliënt.”

“de cliënt wordt gemaakt om het resultaat te produceren in plaats van te leunen voor een specifiek doel of resultaat”.

Hoe verschilt deze vorm van coaching van traditionele academische of therapeutische ontwikkelingsprocessen?

Ten eerste werkt coaching op verschillende niveaus. Het kan worden omschreven als een “kraak” tussen de eigenaar en de cliënt. Normaal gesproken begrijpen we het therapeutisch basismodel als dat we de behoefte en de waarde voor de cliënt uitdrukken en erkennen, en voor de therapeut is het om de cliënt coping-strategieën aan te bieden die de cliënt in staat stellen om zichzelf zo in staat te stellen zijn behoeften te vervullen, om de waarden te internaliseren. In dit model is het de therapeut die de ouder is, thuis en op het werk. Deze “opvoedende” techniek wordt vaak ondersteund door humanistische deskundigen die op maat gesneden emotionele, gedrags- en computertherapieën bieden voor therapietrouw.

De gerichte coachingsprocessen houden in dat de cliënt wordt geholpen bij het evalueren en beslissen over de bereidheid om nieuwe gedragsstrategieën te leren en toe te passen, zoals geschikte hulpmiddelen, om in staat te zijn zijn eigen interne signalen en reacties te begrijpen en er toegang toe te krijgen, om op een positievere manier of in een positievere vorm met situaties in het echte leven om te kunnen gaan, en om in staat te zijn de uniciteit van de problemen van elke cliënt te identificeren en aan te pakken.

Vervolgens wordt van deze benadering afgeweken wanneer een rolmodel direct uit het veld naar voren komt (of uit het eigen interne proces van de cliënt) om de cliënt te helpen bij de ontwikkeling van een reeks realistische doelen en strategieën. Zelfs als het inderdaad de therapeut is die de validatie van dit rolmodel heeft, is deze validatie gebaseerd op de bevestiging van de cliënt dat hij of zij bereid is om veranderingen door te voeren, en in staat is om te groeien. Dit rolmodel wordt dus meestal gevonden in de familie van de cliënt of in een vriend of soms in een levenslustig familielid (b.v. een volwassen kind of een huisdier). Soms komt het ook voor in een andere persoon, zoals een beroemdheid.

Tenslotte is het het coachingproces dat waarschijnlijk vele uren of zelfs jaren in beslag zal nemen. Het is een complex proces, en een complex proces is soms moeilijk te definiëren. Om het coachingproces te vergemakkelijken, maakt de coach gebruik van strategieën en motivatie die aangepast zijn aan de precieze cliënt. Hoewel er geen volledig juiste of verkeerde manier van coaching bestaat, is er wel een manier om te werk te gaan om in de kortst mogelijke tijd de gewenste resultaten te bereiken. Coaching is geen therapie, hoewel het als een therapeutische behandeling kan worden gebruikt.

Ik heb gekozen voor de voorbeelden die bepaalde doelen kunnen zijn om samen met de cliënt te bereiken en die positieve effecten zullen hebben op het vermogen van de cliënt om in zijn of haar huidige omstandigheden te functioneren, en ook op dat van de coach. Ervaring in mijn rol als consultant suggereert dat het bereiken van doelen van de cliënt (en het verbeteren van het vermogen van de cliënt om doelen te bereiken) betekent dat de cliënt meer gemotiveerd is om te werken aan zijn of haar eigen zelfverbetering, als gemotiveerd door een gemeenschappelijk doel van de cliënt. De rol van de coach is de cliënt te ondersteunen in het volgen van zijn of haar capaciteiten om werkelijke doelen te bereiken en zijn of haar kansen te vergroten om de eigen prestatie te maximaliseren, dus het coachingsproces heeft een nauwe band met persoonlijke ontwikkeling. Ik geloof dat coaching en leiderschap echt hand in hand gaan. Ik hoop dat mijn doel duidelijk is in dit artikel. Natalie Ekberg is een internationale persoonlijke en executive coach en biedt zelfverbeterende, motiverende en coachende e-cursussen en e-boeken aan, evenals face to face of telefonische coaching.

Lees meer

Isolatie wol 
Zolderisolatie