Algemeen

Kurk isolatie in het bedrijfsleven

Kurk isolatie

 

Kurk isolatie” Wat is er nu aan de hand?

Als u een leider bent of een manager van welk niveau dan ook, zou uw beste denken en uw beste daden beter gediend zijn als u niet verstrikt was in wat er aan de hand is, waarom het aan de hand is en wat er gaat gebeuren. Vragen als –

Deze vragen zijn niet eindeloos. Maar het zijn wel de vragen die wij ons normaal stellen wanneer wij verstrikt zijn in de details van deze realiteiten die wij in ons leven normaal noemen.

Wat te coachen? Waarom hebben we coaching nodig?

De realiteit in het bedrijfsleven, in het leven en op de werkplek is dat we vaak te klein van onszelf zijn. We zitten te vaak vast in onze eigen denkrichting, onze eigen ideeën. In coaching, totdat we de doorbraken en emotionele volwassenheid en zelfbewustzijn hebben bereikt, hebben we de neiging om de perspectieven op andere gezichtspunten te missen die bijdragen aan het succesvolle bedrijf, gezond en zelf gemotiveerd individu. Coaching is een manier om ons te helpen de ontbrekende perspectieven op het dominante gezichtspunt te vinden.

Wat coaching niet is – wat coaching is –

In veel opzichten verschilt coaching niet van wat andere disciplines aanbieden. In sportcoaching bijvoorbeeld zijn de aanbevolen interventies positieve bestraffing en beloningen. In georganiseerde en ongeorganiseerde sport gebruiken de coaches positieve bekrachtiging en erkenning om de spelers en het team te helpen vaardigheden te leren om op het speelveld uit te blinken. Bij georganiseerde sportcoaching daarentegen gaat het erom antwoorden te vinden op vragen over doelgericht werken en meer inzicht te krijgen in strategieën om het geleerde over te dragen, zodat individuen en teams goed kunnen functioneren terwijl ze willen winnen. De focus van de spelcoach op het coachingsproces vergemakkelijkt het natuurlijke leren en is niet gericht op wat verkeerd kan lijken of verkeerde handelingen.

Coaching biedt wel enkele extra mogelijkheden die bijvoorbeeld voor het bedrijfsleven een belangrijke rol spelen. We kunnen niet verwachten dat business gekwalificeerde coaching wordt wat we in de sport coaching omgeving aanmoedigen, we zijn in beide sferen. Coaching buiten de sport worden aangemoedigd om plaats te vinden en de atleten en teams waarbij zij betrokken zijn en hun bestaande vormen van coaching te ondersteunen en dat er goed wordt nagedacht over de veranderingen die zij eventueel zouden willen aanbrengen voordat onomkeerbare ingrepen, zowel in hun persoonlijk leven als in hun professionele omgeving, kunnen helpen om het huidige evenwicht in de huidige situatie te corrigeren.

Coaching in het bedrijfsleven biedt eerder en oefening van democratie. De aanpak van coaching en de geprotocolleerde werkmodellen is meer om rekening te houden met de subtiliteiten van de persoonlijke, team- en organisatiecultuur en de bijzondere behoeften van de complexe werkomgeving.

Coaching in het bedrijfsleven maakt gebruik van het concept inclusiviteit, bevordert uitmuntendheid bij de toewijzing van middelen en kosten en bevordert en ontwikkelt communicatie op hoog niveau en betrokkenheid bij de doelstellingen en streefcijfers. Dit zijn allemaal elementen die veel complexer zijn en bijna altijd een intensief onderhandelingsproces met zich meebrengen. Coaching in het bedrijfsleven maakt veel evenwichtiger gebruik van vragen stellen, advies en observatie en bevordert in het algemeen een veel ridderlijker benadering van constructiviteit en het opbouwen van vertrouwen.

Coaching in het bedrijfsleven heeft een veel soepeler resultaatstrategie en een veel grotere aandacht voor de waarden, gewoonten en normen van de bedrijfsomgeving.

Over vertrouwen gesproken, een van de krachtigste lessen van coaching is te leren hoe mijn teams hebben geleerd zichzelf te vertrouwen. We besteden niet veel tijd aan de GROO vroeg in het engagement met het individuele teamlid zodat zijn vertrouwen kan beginnen te groeien, het vertrouwen kan beginnen op te bouwen en we het vertrouwen in de relatie beginnen te zien, nu moeten we enkel nog het juiste impactgebied plaatsen om het verschillende vertrouwen aan te wakkeren.

De ultieme verschuiving voor het opbouwen van vertrouwen is het moment om te zeggen wat we gaan doen versus wat we niet gaan doen en hoe we het verstandig, succesvol en met volledige transparantie doen. De rol van de coach is het onderwijzen en ondersteunen van een omgeving van voortdurende communicatie en het opbouwen van vertrouwen. Teamleden moeten duidelijke werkgrenzen hebben die nooit mogen worden verbroken, zelfs als het individu wordt vervangen. Echter in het geval van ontslag kan het teamlid nog steeds bezig zijn met zijn/haar huidige taak en zal u de toekomst van het team moeten aanpakken.

Kortom, een leider moet zowel als coach en als teamspeler optreden. Het beste voorbeeld hiervan is iemand in de sport. De coach heeft hem/haar/het team voorbereid op het spel waarin men speelt en toont de anderen de vaardigheid of fysieke bekwaamheid om in die rol te presteren. De sleutel is dus om de inzet van de leider te delen, hem/haar te vertrouwen en hem/haar te belonen zonder een meesterlijke basis te bouwen van de bekwaamheid van de teamleden die hij/zij van het team vraagt.

Organisaties moeten hun taal in teams beheersen. Evenzo moeten de vrijwilligers voorbereid zijn op de taal van de leider. Een goede manager moet dus de passende taal van het team gebruiken zonder de leden aan te moedigen zich gesteund te voelen om iets te doen wat buiten hun ontwikkelingsbereik ligt.

Lees meer

Geëxpandeerde kurk 
Isolatie kurk