Algemeen

Hoveniersbedrijf- Wat is het?

Hoveniersbedrijf Tilburg

Bij gebrek aan de traditionele Hoveniersbedrijf van kennisfasen, kritische probleemidentificatie en -oplossing, het opbouwen van deskundigheid en fundamentele werkvaardigheden, voelen veel mensen en teams zich angstig, verward en soms zelfs angstig. In veel gevallen verhindert de angst om nieuwe dingen te leren en om weg te zinken in een toestand van kunstmatig opgewekte onwetendheid mensen om “oude gewoonten los te laten”, om verder te gaan met hun leven en/of hun prestaties.

Coaching is net zo belangrijk als traditioneel onderwijs. Supervisors en managers moeten coaches hebben. Maar coachen is anders dan onderwijzen en instrueren omdat coachen precies het tegenovergestelde is van onderwijzen. Coachen is een intieme en zorgzame relatie tussen de coach en de gecoachte. Bij coaching geven we mensen een model of een kader waarbinnen ze interpersoonlijke vaardigheden en prestaties kunnen ontwikkelen.

Coaches brengen verschillende perspectieven naar hun cliënten. Coaching is een gelegenheid tot zelfontdekking, om te zien wat ons in de weg staat om te bereiken wat we willen.

Het doel van coaching is niet om mensen op te leiden voor een baan of een beroep. De rol van de coach is om de echte oorzaken van problemen op te lossen, eerder dan mensen op te leiden om dingen te doen. Het is ook niet de gave van de coach aan de cliënt om te herstellen wat verkeerd is. Het is eerder de gave van de coach om vindingrijke nieuwe opties en vindingrijke strategieën te stimuleren. Deze verschuivende modellen van de ontwikkeling van volwassenen is een basisvoorwaarde van coaching als werkgebied.

De meeste coaching is een informeel leerproces. De coachingrelatie vindt meestal wekelijks plaats en bestrijkt meestal een periode van 18 tot 24 maanden. De cliënt brengt in de coachingrelatie de zorgen, problemen en actiemogelijkheden in die zijn cliënt in de coachingrelatie naar hem of haar brengt. De cliënt is in staat om te bepalen wat werkt en wat niet. De cliënt is in staat om zijn of haar huidige toestand in de wereld te bepalen en de vele manieren waarop hij of zij dingen naar een nieuw hoger niveau in zichzelf zou kunnen brengen. De cliënt is in staat te leren dat de coachingsrelatie zeer gewaardeerd wordt als bepalende factor voor het bereiken van zijn of haar doel(en).

Hoe houden mensen deze activiteit vol? Het mooie van coaching is dat het mensen de ruimte, tijd en gelegenheid geeft om uitdagingen aan te gaan en hun vaardigheden en gedrag te verbeteren voordat er actie moet worden ondernomen. De coachingsrelatie is er specifiek op gericht de cliënt te helpen een tandje bij te schakelen en vooruit te komen, zodat hij of zij nieuwe niveaus van functioneren en effectiviteit ontwikkelt.

Wanneer een cliënt aan coaching begint, houdt hij gewoonlijk rekening met zijn eigen dimensionale kenmerken. Na zijn of haar voor- en nadelen beter te hebben leren begrijpen, gaat een cliënt de coachingrelatie aan zonder vooraf bepaalde verwachtingen voor de coachingrelatie.

De seksegouverneur van 1940, FreudVerandering en ontwikkelingRIANDS(Revius Redfield media)De cliënt komt gewoonlijk in de coachingsrelatie na in therapie te zijn gegaan (door toedoen van een professional) op een gebied, een zorg of een terrein waar hij/zij werd uitgedaagd om meer van zijn/haar capaciteiten te benutten en, in het bijzonder, een totaal andere gedaante aan te nemen terwijl hij/zij de vroegere rol speelde.

De taak van een coach in dit geval is gewoonlijk steun en uitdaging te bieden, de cliënt te helpen de huidige keuzes en de ontwikkeling van vaardigheden te verduidelijken, en hem te helpen even de gehechtheid aan bepaalde oplossingen of resultaten te verliezen.

Vaak hebben succesvolle mensen zich verbaasd over wat men van coaching kan leren en laten ze zien hoe krachtig de ontwikkeling van volwassenen is, en dat het hun de mogelijkheid biedt om zichzelf van binnenuit te veranderen. Een coach is als de spiegel die de denker terugkaatst naar de denker.

Coaches nemen gewoonlijk een niet-directieve houding aan en houden rekening met het volledige scala van variabelen waarmee zij nu met een cliënt werken. Een ongerichte coach doet gewoonlijk meer kwaad dan goed en kan nauwelijks voor zijn cliënt worden ontworpen.

Wat is een coach? Een coach kan een graad in het bedrijfsleven hebben of kan groepsdynamica en organisatiepsychologie hebben gestudeerd. Maar coaching gaat niet over zaken en is ook geen vorm van psychologie, het is de kunst om vragen te stellen en begeleiding en steun te bieden. Coaching gaat niet over wat het je gaat vertellen, hoewel het dat zou kunnen zijn en nog steeds is, het gaat over wat het dan voor je zal doen en hoe het je zal laten voelen over jezelf in het proces van meer te weten komen over wie en wat je bent en waar je naartoe gaat.

Lees meer

Straten maker

Tuinman