Bedrijfdiensten

Coaching en begeleiding

Bedrijfsadvies Breda

Als we het over Bedrijfsadvies hebben, hebben we het meestal over het gedrag in plaats van over het proces of de instrumenten waarmee het gedrag wordt uitgevoerd. En we hebben vaak geen idee van hoe coaching de prestaties kan beïnvloeden. Coaching erkent dat het gedrag een probleem heeft, dus treedt de coach op als de facilitator die de gecoachte helpt om te verwerken en te integreren wat hij of zij net heeft geleerd.

Door een coach in te schakelen beschikt de gecoachte nu over een proces waarmee hij of zij zijn of haar gedrag in overeenstemming brengt met doelen en waarden, of helderheid krijgt over zijn of haar doelen en waarden.

Coaching is een vorm van dialoog die veel verder gaat dan agressief, direct en ‘ik ga dit doen door geweld te gebruiken’. Veel mensen die bij mij komen voor coaching hebben te maken gehad met de stijl van optreden van hun baas (ook wel autocratisch leiderschap genoemd). Coaching zal je niet het ‘hoe’ geven omdat de coach en coachee, door kennismaking, het specifieke proces al kennen (of kiezen). Een goede coach begrijpt de expertise van de coachee. De goede coaches zullen in staat zijn de wereld te zien door de ogen van de coachee, de zaken naar boven te halen die hem anders zouden ontgaan (bij coach of coachee) en hem helpen die zaken te achterhalen. De goede coaches zullen in staat zijn om het oordeel van de coachee over de coachee te achterhalen of te bepalen wat de coachee zou kunnen omschrijven als het ‘probleem’ of de ‘negatieve zelfpraat’ over de kwestie. Als deze kwesties eenmaal zijn besproken, zal de coachee meestal zijn doelen bereiken.

Coaching vereist dat zowel coach als coachee Substantie vereisen voor de intelligentie om de band op te bouwen en te onderhouden. De roep om beslissing is altijd het bijproduct van de intelligentie van de coachee, van de vragen van hem (net zoals oordelen het bijproduct zijn van de intelligentie van de coachee).

Snellere Duidelijke Attrition als gevolg van Emotionele Intelligentie

Om met coaching de prestaties te verhogen en ook mensen te helpen leren leiding te geven, kan een apodictische verandering van de coachee nodig zijn bij het bepalen van de basis van de coaching. Een coachee met een IQ van 180 kan besluiten dat een recente ‘tegenvaller’ in het werk grotendeels te maken heeft met een gebrek aan begrip of het niet kunnen vertalen van communicatie naar de coachee. Hij/zij gaat op zoek naar de onderliggende oorzaak hiervan, waarbij de intelligentie van het helpende individu wordt weerspiegeld met zijn benodigde cognitieve vermogen om zijn doel te bereiken. In dit proces is een helder telefonisch begrip van de context tot stand gebracht, om de context te bepalen die nodig is voor de coaching (bijvoorbeeld: de coachee zal worden gevraagd: “Wanneer heb je dit herkend? Om deze vraag te beantwoorden is een bepaalde vorm van zelfpraat nodig: ‘Ik herinner me de tijden zoals de anderen… dit is mijn persoonlijke programmering’

Nadat de initiële context voor de coaching is vastgesteld, zal de coachee in staat moeten zijn om de context op een toekomstig tijdstip te beschrijven, evenals de inhoud van het gesprek zelf. Een uitstekende manager zal in staat zijn om zijn/haar eigen context duidelijk te definiëren en de coachee zal dit gemakkelijk doen. Nu is dit niet alleen een psychisch probleem, maar moet worden vermeld dat de coachee ook onbewust verbale communicatietechnieken zal gebruiken om het gewenste doel te bereiken (bevestiging van het gewenste doel). In dit, als het mogelijk is (en dit is soms niet mogelijk) maar uiteindelijk niet geïnteresseerd (d.w.z. niet gelukt op het moment) is hetCoaching proces niet echt nodig op het moment. Voel je het verschil daar?

Juist gecreëerde actie om actie te markeren

Snap je het? Nu is het tijd om actie en communicatie uit het CEO ‘s proces te halen. De overgrote meerderheid van de mensen in organisaties kunnen samenwerken om het doel te bereiken. Soms zijn het de eigenaar of de teamleden die de voordelen moeten zien, maar het is de manager of in de eerste plaats de CEO die wanneer de coördinatie of de richting van de actie niet wordt bepaald, de mensen middelen die nodig zijn om acties te voltooien niet wordt verworven en de resultaten niet worden bereikt.

Coaching, met name de bovengenoemde, gaat normaal gesproken niet de planning voor een produkt aanmoedigen, om het in de markt te zetten of om het te promoten en voor verkoop aan te prijzen. Zij moeten in staat zijn dit zelf te doen wanneer de situaties zich voordoen. Alleen coaching zal in staat zijn om deze stroom van gebeurtenissen te laten plaatsvinden.

Wanneer alle essentiële en noodzakelijke coaching is verworven, zal de coach nu een reeks van de volgende strategische instrumenten gebruiken om ervoor te zorgen dat een actieprogramma wordt opgesteld om een specifiek resultaat te bereiken. De coaching zelf kan een klein stuk zijn, maar het betekent dat de coaching ervoor zorgt dat de actie wordt voltooid.<|

Duur van de coaching

Het coachingprogramma van de CEO is het gedetailleerde actieprogramma, maar het systematische proces van de Coaching is een veel ruimer concept.