Bedrijfdiensten

  • Bedrijfdiensten

    Coaching en begeleiding

    Als we het over Bedrijfsadvies hebben, hebben we het meestal over het gedrag in plaats van over het proces of de instrumenten waarmee het gedrag wordt uitgevoerd. En we hebben vaak geen idee van hoe coaching de prestaties kan be├»nvloeden. Coaching erkent dat het gedrag een probleem heeft, dus treedt de coach op als de facilitator die de gecoachte helpt om te verwerken en te integreren wat hij of zij net heeft geleerd. Door een coach in te schakelen beschikt de gecoachte nu over een proces waarmee hij of zij zijn of haar gedrag in overeenstemming brengt met doelen en waarden, of helderheid krijgt over zijn of haar doelen en…